Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ ba, 23/2/2021, 18:8
Lượt đọc: 38

Kế hoạch dạy online bộ môn Địa Lý

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**********

BIÊN BẢN HỌP TỔ VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

TỔ ĐỊA LÍ - NĂM HỌC 2020 - 2021

Thời gian: 10h Ngày 19/2/2021

Địa điểm: Phòng GV

Thành phần: 4 GV ( Cô Mai, C Yến, C Hằng, C Thảo). Vắng 0

Nội Dung:

1. Tuần Lễ 17/2 - 19/2/ 2020

- Tổ thống nhất dạy online: Gửi bài qua trang Group lớp, dặn dò và giải đáp thăc măc của học sinh.

- Khối 12: Ban tự nhiên + Ban xã hội.

 Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

                    Bài 27. Một số ngành công nghiệp trọng điểm

                    Bài tập trắc nghiệm theo đề cương bài 26, 27

- Khối 11: Nhật Bản ( Tiết 1)

- Khối 10: Bài 31. Vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố công nghiệp.

 Bài tập trắc nghiệm

2. Tuần lễ 22/2 - 28/2

- Tổ thống nhất dạy online qua classroom: Up load tài liệu học tập kiến thức chuẩn cần đạt, tương tác giữa giáo viên và học sinh, học sinh làm bài tập củng cố đánh giá mứcđộ hoàn thành học tập, kiểm tra thường xuyên và lưu trữ trên google driver, giáo viên tương tác với học sinh dưới mọi hình thức: Zalo, fabook….

- Tùy diễn biến thực tế của dịch bệnh tự điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp

- Sau khi học sinh đi học lại tổ trưởng thống nhất sẽ ôn lại bài học

- Khối 12: Ban tự nhiên + Ban xã hội: Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 30. Vấn đề phát triển ngành Giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Bài tập trăc nghiệm theo đề cương bài 28, 30

Giải đề trắc nghiệm

- Khối 11. Bài 9. Nhật Bản ( tiết 2)

- Khối 10. Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

3. Tài liệu, thiết bị dạy học

+ Máy tính xách tay, điện thoại,,,

+ Tài liệu dạy học: Kế hoạch tổ, kế hoạch cá nhân, sổ tay nguồn học liệu được tổ thống nhất, SGK…

+ GVBM liên hệ với GVCN cung cấp đường link để học và làm bài.

 

 

Chủ Trì TTCM           Cuộc họp kết thúc 11h Ngày 19/2/2021

 

 

 

Hứa Bạch Mai                         Trương Thị Lệ Hằng

Tác giả: Tổ Địa Lý

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88