Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ hai, 18/1/2021, 12:59
Lượt đọc: 579

Kế Hoạch "Vui Xuân Ấm Áp 2021"

Để góp phần cùng chung tay với xã hội trong việc hỗ trợ cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em ung thư, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng đón Tết Nguyên đán 2021; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần vì cộng đồng cho Giáo viên, học sinh thông qua các hoạt động từ thiện nhân đạo.

            Để góp phần cùng chung tay với xã hội trong việc hỗ trợ cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em ung thư, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng đón Tết Nguyên đán 2021; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần vì cộng đồng cho Giáo viên, học sinh thông qua các hoạt động từ thiện nhân đạo.
Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

87