Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ sáu, 19/2/2021, 12:52
Lượt đọc: 36

Kế hoạch Tổ Bộ môn

Biên bản họp tổ về nội dung: Dạy học trực tuyến tổ Gíao Dục Công Dân

1-Tuần lễ 17/2- 19/2 :

Tổ thống nhất dạy Online gửi bài qua group lớp và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Khối 12:  Ban TN:  Bài 7 Công dân với các quyền dân chủ cơ bản (tiết 2)

                Ban  XH:  giải đề thi TN 2018.

Khối 11    Bài 9:  Nhà nước XHCN ( tiết 2)

Khối 10 :  Bài 11:  Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học học (tiết 2).

2-Tuần lễ 22/2 - 28/2 : Tổ thống nhất dạy online qua classroom up tài liệu học tập kiến thức chuẩn cần đạt.

Tương tác giữa giáo viên và học sinh, học sinh làm bài tập,GV  củng cố đánh giá mức độ hoàn thành bài tập.

Kiểm tra thường xuyên và lưu trữ trên Google Drive,  giáo viên tương tác với học sinh dưới mọi hình thức: Google meet,Zoom, Skyper..

Tùy diễn biến thực tế của dịch bệnh tổ tự điều chỉnh kế hoạch chung

Sau khi học sinh đi học lại Tổ thống nhất sẽ ôn lại bài học chung

Khối 12 : Ban tự nhiên:  Bài 7 Công Dân với quyền dân chủ cơ bản

               Ban xã hội : Tiếp tục giải đề tốt nghiệp 2018

Khối 11   Bài 10 nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (tiết 1)

Khối 10   Công dân với tình yêu hôn nhân và gia đình (tiết 1)

3.Tài liệu thiết bị dạy học:

    +  Camera,  máy tính xách tay,  điện thoại ...

    + Tài liệu dạy học : kế hoạch tổ,  kế hoạch cá nhân,  sổ tay , ..

    + Nguồn học liệu được tổ thống nhất : sách giáo khoa tài liệu do giáo viên bộ môn biên soạn.

 4.Giáo viên bộ môn liên hệ với GVCN cung cấp đường link để cung cấp bài cho học sinh học và làm bài

Tác giả: Tổ GDCD

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87