Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ ba, 26/4/2022, 10:51
Lượt đọc: 93

[Dự Kiến] - Phương án tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai đối học sinh lớp 10 trong năm học 2022 – 2023 và áp dụng cuốn chiếu cho những năm học tiếp theo của lớp 11 và lớp 12 gồm 3 nhóm môn học như sau:

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87