Thứ tư, 2/6/2021, 17:4
Lượt đọc: 752

Giới thiệu về Trường THPT Lê Thánh Tôn - Ngày 01/06/2021

Trường THPT Lê Thánh Tôn được thành lập từ những năm trước ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975. Giới thiệu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kết quả học tập và rèn luyện, công tác bồi dưỡng học sinh Giỏi.

Tác giả: Quản trị viên

86