Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ bảy, 20/2/2021, 10:1
Lượt đọc: 201

Bài 6: CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ CỨU THƯƠNG

1. Về kiến thức - Nêu lên được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện. - Khái quát được các loại băng, cách băng, kĩ thuật băng các loại vết thương. 2. Về kỹ năng - Có thể xử lí đơn giản các tai nạn thông thường. - Băng bó vết thương đạt yêu cầu. - Vận dụng linh hoạt vào thực tế. 3. Về thái độ - Sẵn sàng giúp đỡ người bị thương bằng những kiến thức được học trong bài này.

Tác giả: Tổ TD-QPAN

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88