Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Chủ nhật, 24/1/2021, 6:0
Lượt đọc: 112

[Hướng dẫn] CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC VẬT LÝ 10 HỌC KỲ 2

Một số lưu ý học sinh cần nắm để sử dụng hiệu quả Tài liệu dạy và học Vật lý 10 Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021

1. HIỂU CẤU TRÚC TRÌNH BÀY BÀI, TẬP TRUNG VÀO PHẦN PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ

TÊN CHƯƠNG

TÊN CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

[A] NHẬN BIẾT :

Tóm tắt lý thuyết trong nguồn (1) Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020). Sách giáo khoa Vật lý 10, Nhà xuất bản Giáo dục.

Dùng làm nội dung kiểm tra trong phần Đánh giá mức độ nhận biết (4/10).

[B] THÔNG HIỂU :

Mở rộng lý thuyết phần [A], kết hợp với các câu hỏi về định tính.

Dùng làm nội dung kiểm tra trong phần Đánh giá mức độ thông hiểu (2/10).

[C] VẬN DỤNG :

Các câu hỏi về định lượng tiêu chuẩn, áp dụng công thức cơ bản của phần [A] và [B].

Dùng làm nội dung kiểm tra trong phần Đánh giá mức độ vận dụng (3/10).

[D] VẬN DỤNG CAO :

Các câu hỏi về định lượng nâng cao, áp dụng các công thức cần chứng minh từ các công thức cơ bản của phần [A] và [B].

Dùng làm nội dung kiểm tra trong phần Đánh giá mức độ vận dụng cao (1/10).

2. LÀM NỔI BẬT CÁC PHẦN QUAN TRỌNG, BẰNG HIGHLIGHT, KẺ CHÂN HOẶC KẺ KHUNG

CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG LƯỢNG

Bài 23: ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

[A] NHẬN BIẾT:

1. Động lượng là gì?

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc , là đại lượng vectơ cùng hướng với vận tốc của vật, xác định bởi công thức :

 p = m.V

2. Vẽ hình minh hoạ điểm đặt và hướng của vecto động lượng. Nêu công thức tính độ lớn động lượng, và nêu ý nghĩa, đơn vị của các đại lượng trong công thức.

3. GHI CHÚ PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÔNG THỨC CUỐI TÀI LIỆU (Trang 54).

4. ĐỐI VỚI PHẦN BÀI TẬP:

-Có thể làm nổi bật các dữ kiện bằng cách Highlight, gạch chân, ngay trên đề.

-Chỉ sử dụng đáp để đối sánh kết quả, KHÔNG GHI ĐÁP SỐ VÀO BÀI LÀM KHI CHƯA TỰ THỰC HIỆN TÍNH TOÁN.

5. SỬ DỤNG PHẦN GHI CHÚ CUỐI TÀI LIỆU (Trang 50).

6. ĐÂY LÀ TÀI LIỆU CÁ NHÂN CỦA HỌC SINH, NÊN ĐƯỢC TUỲ BIẾN THEO Ý THÍCH CÁ NHÂN, ĐỂ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP.

7. MỌI SAI SÓT VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU, CÁC EM PHẢN HỒI VỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY BỘ MÔN ĐỂ KỊP THỜI CHỈNH SỬA.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87