Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ năm, 18/2/2021, 6:50
Lượt đọc: 220

NGHỀ NẤU ĂN - KHỐI 11 - BÀI 14: PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Các phương pháp chế biến món ăn cơ bản: - Chế biến cơ học - Chế biến nhiệt - Chế biến bằng phương pháp vi sinh

Tác giả: Tổ Công Nghệ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87