Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ hai, 25/1/2021, 15:47
Lượt đọc: 187

NGHỀ NẤU ĂN - KHỐI 11 - BÀI 6: sƠ CHẾ NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM

Quy trình chung sơ chế thực phẩm tươi sống; Sơ chế nguyên liệu động, thực vật khô; Các cách rã đông thực phẩm

Tác giả: Tổ Công Nghệ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88