Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ ba, 16/2/2021, 16:32
Lượt đọc: 483

Kế Hoạch Tập Huấn Google Classroom

Nhóm 1: Tổ Văn, Tổ Thể dục, Tổ Sử, Tổ GDCD: Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ, Ngày 17/02/2021 Nhóm 2: Tổ Anh, Tổ Hoá, Tổ Sinh, Tổ Tin: Từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút, Ngày 17/02/2021 Nhóm 3: Tổ Toán, Tổ Lý, Tổ Công nghệ, Tổ Địa: Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ , ngày 18/02/2021

Tác giả: Quản trị viên

87