Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ tư, 1/9/2021, 15:41
Lượt đọc: 414

Kết quả kiểm tra lại của học sinh khối 10 và Khối 11 - Năm học: 2020-2021

Học sinh được lên lớp liên hệ giáo viên chủ nhiệm (hoặc cô Thanh - 0935. 5193887) lớp cũ để biết lớp mới. Học sinh không được lên lớp, nếu muốn học lại thì làm đơn xin học lại (liên hệ cô Hồng - 0908 848506)

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86