Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ ba, 24/8/2021, 16:20
Lượt đọc: 192

[Khẩn] - Thông báo về việc thực hiện rèn luyện hè cho học sinh năm học 2020-2021

Học sinh tự rèn luyện tại gia đình với các nhiệm vụ: 1/ Chấp hành pháp luật nơi cư trú và các quy định của địa phương về phòng chống dịch; 2/ Rèn luyện sức khỏe, tập thể dục , thể thao tại nhà; Giúp đỡ gia đình trong các công việc nhà; Ôn tập hè, đọc sách hoặc tìm hiểu một chủ đề về gia đình, công ơn cha mẹ, biết nói lời xin lỗi, biết nói lời cảm ơn, hoặc một chủ đề do GVCN phân công. 3/ Đến ngày 30 tháng 8 năm 2021, học sinh nộp lại 01 bài viết cho nhà trường (qua GVCN) với 02 nội dung: 3.1/ Báo cáo những việc rèn luyện ở mục 1 và 2. 3.2/ Tóm tắt cuốn sách mình đã đọc, hoặc một chủ đề mình đã tìm hiểu về gia đình, công ơn cha mẹ, biết nói lời xin lỗi, biết nói lời cảm ơn, hoặc một chủ đề do GVCN phân công. 4/ Khi hết giãn cách xã hội, học sinh đến trường, nhà trường sẽ phân công cho học sinh làm thêm một số buổi lao động.

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87