Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ hai, 30/8/2021, 15:55
Lượt đọc: 521

Thông báo đến học sinh một số việc nhằm chuẩn bị cho năm học mới 2021 - 2022

- Ngày 28/8/2021: Công bố danh sách theo lớp học sinh khối 11,12 và danh sách giáo viên chủ nhiệm theo lớp trên trang thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ: https://thptlethanhton.hcm.edu.vn/ - Dự kiến chiều 31/8 hoặc 01/9/20221: công bố danh sách theo lớp học sinh khối 10 và danh sách giáo viên chủ nhiệm theo lớp trên trang thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ: https://thptlethanhton.hcm.edu.vn/ - Ngày 01/9/2021: giáo viên chủ nhiệm sẽ kết nối liên lạc với học sinh, thông báo tài khoản học trực tuyến cho học sinh và Phụ huynh học sinh. - Ngày 03/9/2021: Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút, giáo viên chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt lớp trực tuyến với học sinh trên zoom, google meet….

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86