Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ tư, 25/8/2021, 15:38
Lượt đọc: 334

Thông báo về việc đăng ký học lại (năm học: 2021 - 2022)

Trình tự thực hiện như sau: 1. Download mẫu đơn tại file đính kèm. 2. Điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn. 3. Chụp hình và gửi đơn đến Zalo (số điện thoại 0934040871 - Cô Ánh Hồng). 4. Cô Hồng tiếp nhận và trình Hiệu trưởng ký duyệt. 5. Nhận thông báo kết quả từ cô Ánh Hồng. 6. Lưu giữ đơn đã chụp hình (nộp lại khi có thông báo). 7. Thường xuyên truy cập trang web của trường để xem các thông báo (danh sách lớp, thời khóa biểu, ....)

       Những học sinh đã xin bảo lưu trong năm học 2020 - 2021 hoặc thuộc diện lưu ban trong năm học 2020 - 2021, nếu có nguyện vọng học lại vào năm học 2021 - 2022 thì tiến hành làm đơn theo mẫu đính kèm.

       Trình tự thực hiện như sau:

1. Download mẫu đơn tại file đính kèm.

2. Điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn.

3. Chụp hình và gửi đơn đến Zalo (số điện thoại 0934040871 - Cô Ánh Hồng).

4. Cô Hồng tiếp nhận và trình Hiệu trưởng ký duyệt.

5. Nhận thông báo kết quả từ cô Ánh Hồng.

6. Lưu giữ đơn đã chụp hình (nộp lại khi có thông báo).

7. Thường xuyên truy cập trang web của trường để xem các thông báo (danh sách lớp, thời khóa biểu, ....)

      Xin cảm ơn!.

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88