Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Chủ nhật, 14/2/2021, 17:41
Lượt đọc: 71

Về việc khai báo y tế sau tết 2021

Căn cứ công văn số 424/SGDĐT-CTTT ngày 09/02/2021 về việc tăng cường theo dõi, cập nhật đối tượng F0, F1, F2 và khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trường THPT Lê Thánh Tôn triển khai phương án cập nhật và báo cáo các đối tượng F0, F1, F2, ... và phương án khai báo y tế vào ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Tp. Hồ Chí Minh , ngày 12 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Về triển khai công văn số 424/SGDĐT-CTTT ngày 09/02/2021

 

Căn cứ công văn số 424/SGDĐT-CTTT ngày 09/02/2021 về việc tăng cường theo dõi, cập nhật đối tượng F0, F1, F2 và khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trường THPT Lê Thánh Tôn triển khai phương án cập nhật và báo cáo các đối tượng F0, F1, F2, ... và phương án khai báo y tế vào ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết như sau:

            1/ Tiếp tục thực hiện nghiêm công văn số 309/SGDĐT-CTTT ngày 01/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh, sinh viên dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Giáo viên chủ nhiệm giữ vai trò liên lạc giữa Cha Mẹ học sinh, học sinh lớp chủ nhiệm; tổ trưởng chuyên môn, nhân viên y tế giữ vai trò liên lạc với giáo viên và tổ trưởng chuyên môn trong suốt thời gian nghỉ Tết thông qua tin nhắn, thư điện tử, ...

3/ Tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh, giáo viên trong tổ cập nhật thông tin về các trường hợp giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc các đối tượng F0, F1, F2 hoặc đối tượng sinh sống tại khu vực đang bị cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19 theo mẫu trực tuyến sau đây

Biểu mẫu dành cho GV-NV trường

        -Liên kết: https://forms.gle/afKJ5fEVYBPgTdiz9

 Biểu mẫu dành cho HS

         -Liên kết: https://forms.gle/zheNgi3SDAwPzXsp8

 ...............................

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88