Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ năm, 25/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 605

Nhận bằng tốt nghiệp THPT

Nhận vào sáng thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, học sinh mang theo CMND và học bạ cấp III

1. Lịch làm việc:

- Sáng Thứ 3 và Thứ 5

2. Thủ tục thực hiện:

  2.1. Học sinh trực tiếp thực hiện

- Học sinh mang theo CMND và học bạ cấp III

  2.2. Phụ huynh học sinh thực hiện

- Phụ huynh mang theo CMND và học bạ cấp III của học sinh.

- Phụ huynh mang theo CMND và sổ Hộ Khẩu (phụ huynh và học sinh phải cùng sổ hộ khẩu)

3. Nơi thực hiện

- Phòng học vụ (Cô Hồng)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86