Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ năm, 25/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 1287

Thủ tục chuyển trường đến

I. Trình tự các bước khi thực hiện chuyển từ trường khác (tại Tp. HCM) đến trường THPT Lê Thánh Tôn

1. Viết đơn xin chuyển trường (có mẫu đính kèm)

2. Xin giấy xác nhận kết quả học tập tại trường hiện học.

3. Gặp Hiệu trưởng trường Lê Thánh Tôn trình bày nguyện vọng chuyển trường. Hiệu trưởng ký xác nhận.

4. Về trường hiện đang học, trình bày nguyện vọng và đơn có chữ ký của Hiệu trưởng trường Lê Thánh Tôn. Hiệu trưởng trường hiện đang học ký xác nhận.

5. Thực hiện các nghĩa vụ của học sinh với trường hiện học (theo hướng dẫn của trường)

6. Tiến hành rút hồ sơ học sinh đã nộp tại trường hiện học.

7. Nộp tất cả hồ sơ về phòng học vụ trường Lê Thánh Tôn

8. Chờ nhận kết quả giải quyết hồ sơ và phân lớp cho học sinh.

II. Trình tự các bước khi thực hiện chuyển từ trường khác (ngoài Tp. HCM) đến trường THPT Lê Thánh Tôn

     Đang cập nhật, xin liên  hệ phòng học vụ.

88