Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ tư, 31/3/2021, 7:14
Lượt đọc: 65

Thông báo số 2 về Kỳ thi Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2021.

- Các đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký trực tuyến danh sách cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, học sinh dự thi trên Hệ thống thông tin quản lý giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thời gian đăng ký danh sách từ 31/3/2021 đến 04/4/2021. - Các đơn vị dự thi ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thông tin, rà soát thông tin trưởng đoàn (địa chỉ mail và số điện thoại trong danh sách đính kèm).

Tóm tắt nội dung:

3.1. Bảng THPT tổ chức bao gồm các phần thi:

- Các bộ môn văn hóa gồm: Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tin học, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Nhật (riêng môn ngoại ngữ có thi phần nghe)

Các môn ứng dụng STEM không tổ chức thi.

- Bộ môn giải toán trên máy tính cầm tay các bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh (môn riêng).

3.2. . Bảng THCS:

- Bảng THCS tổ chức bao gồm các phần thi:

- Các bộ môn văn hóa gồm: Toán, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Trung (lớp 8), Tiếng Nhật(lớp 8), Tiếng Pháp(lớp 8), môn Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và  môn Lịch sử và Địa lý.

Các môn ứng dụng STEM không tổ chức thi.

4. Về thời gian thi:

4.1. Bảng THPT:

- Thời gian làm bài thi của các môn văn hoá và môn Tin học là 120 phút. Riêng môn giải toán trên máy tính cầm tay thời gian làm bài 90 phút (trắc nghiệm điền khuyết). Hình thức thi là thi viết. Môn Ngoại ngữ phần thi nghe, riêng môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính.

- Kỳ thi được tổ chức trong các ngày 16, 17 và 18 tháng 4 năm 2021.

- Ngày 16/4/2021: họp Ban tổ chức, xét duyệt và thông qua chương trình làm việc trong các ngày thi, tiến hành sao in đề thi.

- Ngày 17/4/2021: thi, chấm thi và hội thảo chuyên môn.

- Ngày 18/4/2021: tổng kết và phát giải (trao giải cho trưởng đoàn)

- Ngày thi: Sáng thứ Bảy 17/4/2021: từ 8g00 đến 10g00 (Cán bộ coi thi và thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 7g00 ngày 17/4/2021).

- Chấm thi: Hội đồng chấm thi làm việc từ 13g00 ngày 17/4/2021.

 

----- Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

164