Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ hai, 23/8/2021, 15:39
Lượt đọc: 816

Thông báo về việc nhập học của học sinh khối 10, Năm học: 2021 - 2022

- Học sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến theo đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4CA9eFpyqmNL7dnGKg6I-0_bFp2Wfhzp8L5AychJKCZnfFA/viewform - Sau khi thực hiện thành công phụ huynh sẽ được nhận tin nhắn quy email. - Học sinh chỉ được công nhận là học sinh của trường khi đã hoàn thành thủ tục nhập học theo đường link và đúng thời gian quy định. - Thời gian học sinh làm thủ tục nhập học: từ ngày 24/8/2021 đến 16 giờ 30 ngày 27/8/2021.

 

Đính kèm:

Form đăng ký nhập học: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4CA9eFpyqmNL7dnGKg6I-0_bFp2Wfhzp8L5AychJKCZnfFA/viewform

1. Thông báo về việc xác nhận nhập học năm học: 2021-2022

2. Thông báo chuẩn bị năm học 2021 - 2022

3. Kế hoạch bán trú 2021 - 2022

4. Kế hoạch dạy học tin học theo Chuẩn quốc tế.

5. Giới thiệu về tín chỉ chuẩn quốc tế - MOS

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

88