Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ hai, 1/2/2021, 13:52
Lượt đọc: 57

Quyết định số 3205/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/12/2020 của UBND Tp. HCM

Về ban hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo.

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86