Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ năm, 25/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 864

Xác nhận học sinh hiện học tại trường

1. Trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

  • Học sinh ghi thông tin cá nhân phía sau lệnh gọi nghĩa vụ quân sự  như sau:

- Tên học sinh

- Lớp đang học.

- Ngày sinh.

- Nơi sinh.

- Địa chỉ thường trú.

- Họ tên cha.

- Họ tên mẹ.

  • Nộp cho cô Hồng (P. Học Vụ)
  • Sau 3 ngày làm việc học sinh quay lại phòng Học Vụ để nhận kết quả.

2. Trường hợp khác.

  • Học sinh làm đơn (theo mẫu đính kèm)
  • Nộp tại phòng Học Vụ (Cô Hồng)
  • Sau 3 ngày làm việc học sinh quay lại phòng Học Vụ để nhận kết quả.

88