Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ hai, 1/2/2021, 13:45
Lượt đọc: 57

Nghị định 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018

Sửa đổi bổ sung một số qui định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86