Chào Mừng Năm Học Mới 2021 - 2022
Thứ tư, 31/3/2021, 7:32
Lượt đọc: 86

Nghị Quyết 02 của UBND về việc Khuyến khích Học sinh - Sinh Viên - Giáo viên tham gia các ký thi.

Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên - học sinh - học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, Quốc gia, khu vực.....

Tác giả: Quản trị viên

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86